Připravili jsme si pro vás unikátní přehled běžeckých tras na území hlavního města. Naleznete v něm mimo jiné náročnost, parametry trasy a další zajímavosti. Nechybí zde ani nezbytné informace o délce tras, možností parkování či fotografie. Začínáme na Praze 6. Tak sportu zdar!

Divoká Šárka

Městská část: Praha 6 

Start/cíl: hráz nádrže Džbán

Délka: 4,2 km

Náročnost: středně náročné, většinou po asfaltových komunikacích, větší převýšení pouze na žlutém okruhu

MHD: tram do zastávky Divoká Šárka, bus do zastávky Divoká Šárka

Parkování: v ulicích Vokovic


PARAMETRY TRASY

Po startu seběhneme z hráze a vzápětí opět stoupáme po silničce až do zatáčky, kde zatočíme vlevo na asfaltku se žlutou značkou. Po asfaltce běžíme dalších 700 m až k altánku na kraji louky, kde opouštíme žlutou značku a pokračujeme po cestě vedoucí krajem louky. Přebíháme potok a malý remízek a po 700 m od altánu zatočíme na kraji lesa vpravo na lesní cestu, která nás provází dalších 700 m až na asfaltku, po které seběhneme ke koupališti.

Od koupaliště pokračujeme údolní asfaltkou, která nás mírným stoupáním mezi skalami přivede až do cíle.


INFORMACE O TRASE

Divoká Šárka je skalnaté údolí, které se nachází při severozápadním okraji Prahy. Oblast Divoké Šárky je chráněnou přírodní rezervací, na jejímž území se nachází dvě soutěsky v buližníkových útvarech. Vytvořili se zde charakteristické skalní útvary, například Dívčí skok a Šestákova skála. Další cenné lokality této oblasti jsou Jenerálka, Zlatnice či Vizerka.


Obora Hvězda

Městská část: Praha 6 

Start/cíl: Břevnovská brána obory

Délka: 3,7 km

Náročnost: větší převýšení

MHD: metro „A“ Petřiny, tram a bus do zastávky Vypich, tram a bus do zastávky Petřiny

Parkování: podél ulice Na Vypichu


PARAMETRY TRASY

Startujeme u Břevnovské brány a po pěšině, která zhruba sleduje zeď obory, se dostáváme po 500 m k Libocké bráně. Dalších asi 100 m pokračujeme alejí a odbočujeme na první pěšinu doprava, stále máme na dohled zeď obory. Po kilometru běhu přichází prudké klesání, které opatrně seběhneme (vpravo se pod námi objeví malý rybník) a pokračujeme až k první větší křižovatce.

Zde zahneme doprava a přes potok pokračujeme až na křižovatku pěšin na dohled od vilové zástavby, kde zatáčíme doleva a táhlým stoupáním se dostáváme na pěšinu podél zdi po které budeme pokračovat až do cíle. Po 300 m můžeme vlevo pod námi zahlédnout stavbu věžičky vodárenské štoly. Za ní nás čeká mírné, ale nepříjemné stoupání až k Bělohorské bráně, odtud běžíme jíž po rovině až do cíle u Břevnovské brány.


INFORMACE O TRASE

Obora hvězda leží v těsném sousedství Bílé Hory. Větší část obory je v rovině, jen malá část na západě je v prudkém svahu. V ohradní zdi se nachází čtyři brány: Libocká, Ruzyňská, Břevnovská a Bělohorská. V oboře Hvězda najdeme sochy Jana Roháče z Dubé nebo sochu Husitské bojovnice. Letohrádek a obora Hvězda byla v roce 1932 zapsána do seznamu národních kulturních památek.

Celý interaktivní seznam najdete v sekci Fitparky a běžecké trasy

Foto: archiv