Připravili jsme si pro vás unikátní přehled běžeckých tras na území hlavního města. Naleznete v něm mimo jiné náročnost, parametry trasy a další zajímavosti. Nechybí zde ani nezbytné informace o délce tras, možností parkování či fotografie. Pokračujeme na Praze 5, konkrétně na trase po Cibulce a Prokopském údolí. Tak sportu zdar!

Cibulka

Městská část: Praha 5 

Start/cíl: ulice Nad Hliníkem, u sochy sv. Jana Nepomuckého

Délka: 3,5 km

Náročnost: středně těžké, jsou vede po asfaltových cestách a úzkých cestičkách ve svahu

MHD: tram do zastávky Poštovka

Parkování: podél ulice Nad Hliníkem


PARAMETRY TRASY

Startujeme do mírného kopce podél ulice Nad Hliníkem, na první odbočce zahýbáme vlevo na pěšinu do lesa. Dalších 600 m pokračujeme mírným stoupáním cestou kolem sportovního areálu až k železnici, kde stoupání přechází ve zvlněný profil. Mineme metu 1 km a přibíháme na asfaltovou cestu, kde zahneme vpravo a přebíháme železniční trať, na první křižovatce se dáváme vpravo do kopce a mírným stoupáním se dostáváme na asfaltovou cestu se žlutou turistickou značkou.

Zde pokračujeme vlevo až k okraji lesa, u kterého zahýbáme dolů na pěšinu podél plotu. Pěšina nás dovede až k ulici U Lesíka, po kterém překonáme železniční trať a opět se vrátíme do lesa na pěšinu, která nás zhruba po vrstevnici dovede až na asfaltku pod vyhlídkovou věž. Zde zahýbáme vlevo, sbíháme k rybníčku a údolní asfaltkou pokračujeme dalších 600 m až do cíle.


INFORMACE O TRASE

Park i zahrada se nacházejí na území Prahy 5 v Košiřích. V parku můžeme najít např. 13 mětrů vysokou vyhlídkovou věž nebo Čínský pavilon. V parku se nachází i celá řada soch.

V dolní části areálu to je socha svatého Jana Nepomuckého, pod vyhlídkovou věží stojí socha Škrtiče, nad rybníčkem socha bohyně lovu Diany a v severní části parku Toskánský sloup, zbudovaný na památku návštěvy císaře Františka I.


Prokopské údolí

Městská část: Praha 5 

Start/cíl: okraj lesa u ZŠ Chaplinovo náměstí

Délka: 3,9 km

Náročnost: středně náročné, kombinace malých pěšin ve svahu a širokých asfaltek

MHD: tram do zastávky Chaplinovo náměstí, bus do zastávky Chaplinovo náměstí

Parkování: v ulicích sídliště Barrandov


PARAMETRY TRASY

Po pěšině vbíháme do lesa a klesáme okolo skupiny domů až na údolní silničku, na které se dáme vlevo a běžíme proti proudu Dalejského potoka, po 900 m míjíme odbočku do Klukovic a pokračujeme podél potoka až k domku se studánkou, kde máme v nohách již skoro dva kilometry.

U studánky se otáčíme a vracíme se k odbočce do Klukovic, kde odbočujeme vpravo a po 400 m vbíháme do Klukovic. Na návsi se dáme doleva a po malé silnici stoupáme mezi lesíky až na kraj sídliště, kde je cíl.


INFORMACE O TRASE

Nejvýraznějším krasovým územím v Praze je Prokopské údolí, jímž protékají potoky Dalejský a Prokopský. Najdeme zde typické krasové jevy, jako jeskyně a dutiny a také náznaky škrapových polí.

Další zajímavostí Prokopského území je Pražský Semmering – železniční trať, která překonává údolí dvojicí monumentálních viaduktů.

Celý interaktivní seznam najdete v sekci Fitparky a běžecké trasy

Foto: archiv