Plánujete sportovní výlet po Praze? Pak jsme právě pro vás připravili seznam neokoukaných tras, které jsou vhodné na běhání, ale i jen tak na procházku. Vydejte se s námi poznávat Prahu, dnes začínáme v Hostivařském lesoparku.

PARAMETRY TRASY

Hned po startu sbíháme po malé lesní pěšině (vedle lanového centra) na hráz Hostivařské přehrady, na kraji hráze zatáčíme doprava a pokračujeme po asfaltce směrem na Petrovice. Po 400 m od hráze zabočíme doleva na nenápadnou pěšinu, která nás krátkým, ale velmi náročným stoupáním dovede až k malé zahrádkářské osadě a po chvíli i k louce s novým dětským hřištěm.

Hřiště máme po pravé straně a stále stoupáme až na asfaltový chodník, po kterém se dáme doprava a na další křižovatce po 100 m hned doleva. Po asfaltové cestě běžíme až na okraj Hostivaře, kde zatáčíme doleva na šotolinovou cestu podél zahrádek. Na kraji zahrádek se dáme doleva a po 100 m doprava (stále po šotolinové cestě) a mírně klesáme po cestě, která vede uprostřed louky.

Zhruba na metě dvou kilometrů míjíme informační tabuli, upozorňující na zbytky blízkého hradiště Šance, a prudkým klesáním sbíháme až k výpusti Hostivařské přehrady. Cesta, po které jsme přiběhli, změnila svůj povrch na asfaltový a my po ní pokračujeme až k silnici, kde se dáme doprava. Po 100 m silnici opustíme a zatočíme prudce doleva do svahu, kde po malé pěšině vybíháme k zahrádkám.

Zahrádkářskou kolonii obíháme zprava až na širokou cestu, po které zatáčíme doprava na blízkou křižovatku, kde se dáme doleva a mírně klesáme po cestě, která nás přes louku dovede až k bývalé točně autobusů, kde je cíl okruhu.

INFORMACE O TRASE

Díky snadné dostupnosti městskou hromadnou dopravou je Hostivařský lesopark s přehradou využíván k odpočinku i rekreačnímu sportování. Postupně zde bylo vybudováno množství dětských herních prvků, altánů a laviček. Územím Hostivařského lesoparku prochází naučná stezka „Povodím Botiče“ a řada cyklotras.

Historie a současnost

Hostivařský lesopark vznikl v 60. letech minulého století jako rekreační zázemí pro nově budované Jižní Město. Nový les vyrostl převážně na zemědělské půdě v sousedství Hostivařské nádrže. Nejednalo se ovšem o souvislý lesní porost, ale o „lesopark“ s hustou sítí cest a rekreačními loukami. Zalesňování bylo zahájeno v roce 1959 a většina prací byla do pěti let dokončena. Pouze stráně nad nynější Hostivařskou nádrží byly zalesněny jako protierozní opatření již počátkem 20. století. Při výstavbě Hostivařské nádrže byla část těchto lesů zatopena. Po roce 1989 byly některé lesní pozemky vráceny soukromým vlastníkům.

Současná péče o porosty zahrnuje vzhledem k věkové struktuře lesa především probírky, na malých částech lesa probíhá přeměna akátových porostů na dubové porosty.

Všechny lesy v majetku Hl.m. Prahy, tedy i Hostivařský lesopark, jsou obhospodařovány podle zásad trvale udržitelného hospodaření. Praha je od května 2007 držitelem mezinárodního ekologicky velmi přísného lesnického certifikátu FSC® (Forest Stewardship Council®), který hospodaření v lesích směřuje k dosažní přírodě blízkých lesních porostů. V průběhu FSC certifikace bylo nutné upravit některé používané technologie a postupy ve smyslu „zjemnění“ dopadů na lesní ekosystémy a životní prostředí.

Fotogalerie

 

Zajímavosti

Hostivařská přehrada

Přehrada byla vybudována v letech 1959–1963 přehrazením koryta Botiče. Vznikla tak nádrž, jejíž hladina v letním období zaujímá plochu cca 35 ha. Nádrž je využívána nejen k rekreaci prakticky všemi obyvateli Prahy, ale také je významným regulačním prvkem v případě vzniku povodní. Hostivařská přehrada je oblíbeným rybářským revírem, o čemž svědčí řada trofejních úlovků. Pro sportovní rybolov je možné využít celý pravý břeh nádrže. Hostivařská přehrada byla v roce 2011 odbahněna.

Dnes je Světový den vody!💦 Voda je jedním z největších bohatství, které nám naše planeta dává a i to byl důvodem pro…

Zveřejnil(a) Hostivařská přehrada dne Pondělí 22. března 2021

 

Hradiště Šance

Ve východní části lesoparku se nachází vrch Kozinec, na kterém jsou sotva znatelné stopy historického hradiště Hostivař – Šance, které je archeologickou památkou první kategorie. Rozkládá se na ostrohu obtékaném ze tří stran Botičem a je situováno na území, které bylo v průběhu celého pravěku hustě osídleno.

Třešňový sad Hájecká

Na jaře v roce 2011 byla nad retenční nádrží R3 Hájecká zahájena celková obnova zarostlého sadu z 1. poloviny 20. století. Staré stromy byly prořezány a doplněny o 28 nově vysazených vysokokmenů třešní v deseti starých odrůdách (např. Ladeho, Doupovská černá a Kaštánka).


Další trasy a vycházky najdete také na webu Praha volnočasová.

Foto/zdroj: http://portalzp.praha.eu/, http://www.praha-priroda.cz/