Plánujete sportovní výlet po Praze? Pak jsme právě pro vás připravili seznam neokoukaných tras, které jsou vhodné na běhání, ale i jen tak na procházku. Vydejte se s námi poznávat Prahu, dnes se podíváme do lesa v Praze – Klánovicích.

Základní informace

  • Městská část: Praha – Klánovice  
  • Start/cíl: JV okraj Klánovic (ul. Habrovská)
  • Délka: 3,7 km
  • Náročnost: trasy jsou nenáročné, bez převýšení po lesních cestách
  • MHD: vlak Praha – Klánovice, bus do zastávky Nádraží Klánovice
  • Parkování: parkoviště u nádraží Klánovice

PARAMETRY TRASY

Vyběhneme po červené turistické značce (podél trati směrem na Úvaly) až k hájovně Štamberk, kde opouštíme značku a zahýbáme vlevo na širokou rovnou asfaltku. Po této cestě běžíme další zhruba 1 km, míjíme dvě výrazné křižovatky a pokračujeme až k lesní oplocence, u které zatáčíme ostře vlevo na menší cestu se žlutou značkou. Po příjemné cestě pak běžíme dalších 1,5 km až do cíle, na kraj Klánovic.
 

INFORMACE O TRASE

Klánovický les (též nazývaný Vidrholec) je rozsáhlý lesní komplec na východním okraji Prahy. Charakteristickým prvkem lesa je pravoúhlá síť cest, která ho protkává.
 
 

Historie a současnost lesa

Klánovický les (nazývaný také Vidrholec nebo Fidrholec) se nachází na východním okraji Prahy na území městských částí Horní Počernice, Újezd nad Lesy a Klánovice a obcí Úvaly, Šestajovice a Jirny. 

Ve středověku byl Vidrholec temným hvozdem, kterým vedla důležitá císařská silnice z Prahy na Moravu. Také se zde nacházelo několik vesnic. Vesničany však velmi poznamenala třicetiletá válka i zdejší neúrodná půda, a tak své domovy v průběhu 16. a 17. století opustili, vsi zanikly a vytvořil se zde souvislý lesní porost. Hustý les odedávna poskytoval útočiště nejrůznějším lapkům a zlodějům, kteří okrádali bohaté obchodníky a poutníky putující po zemské silnici. Jedna z nejstarších zmínek o loupežnících pochází už z roku 1142, kdy nechal kníže Vladislav les od loupežníků vyčistit. V 17. století ve Vidrholci nějakou dobu pobýval i známý lupič Petrovský se svou tlupou.

V 17. století byl les ještě mnohem rozsáhlejší než dnes a táhl se až ke Kolodějím, k jejichž panství také patřil. Až do 19. století zůstal téměř nedotčen lidskou rukou. V důsledku výstavby dráhy byly vypuštěny rybníky Žák a Slavětický. V roce 1845 byla dokončena železniční trať vedoucí napříč Klánovickým lesem a vyjel na ni první vlak. V té době většina Klánovického lesa patřila k panství Lichtensteinů. Těm patřil les až do roku 1945, kdy byla část lesa převedena na stát a část na obec Klánovice. V roce 1876 se zde usídlil Václav Klán, který vypracoval plán na výstavbu příměstského letoviska Klánovice.

Území Klánovického lesa na mapě stabilního katastru z roku 1840 (pdf)

Fotogalerie

 

Rekreace

Dnes má Klánovický les k Vidrholci opravdu daleko. Je vyhledávanou pražskou přírodní lokalitou a nejrozsáhlejším souvislým lesním komplexem na území Prahy. Lesem prochází několik značených turistických stezek a nachází se zde dva cyklistické okruhy. Velmi zajímavá je také naučná stezka „Klánovickým lesem“, která má 17 zastávek a její délka je 12,5 km. Začátek a konec naučné stezky je u železniční zastávky Praha-Klánovice.

Les je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla. Na jeho území se nachází přírodní rezervace Klánovický les ‒ Cyrilov a přírodní památka Prameniště Blatovského potoka. Nalézá se zde také evropsky významná lokalita Natura 2000 Blatov a Xaverovský háj.

Péče o les

Většina rozlohy lesa se nachází v majetku státního podniku Lesy České republiky. Menší část (cca 132 ha) je v majetku hl. m. Prahy. Lesy v majetku hl. m. Prahy jsou obhospodařovány podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. V rámci lesního hospodaření se v lese, vedle obnovy porostů dřevin nevhodných druhů, provádí probírky a prořezávky. Hl. m. Praha je od května 2007 držitelem mezinárodního, ekologicky přísného lesnického certifikátu Forest Stewardship Council® (FSC®), který hospodaření v lesích směřuje k dosažení přírodě blízkých lesních porostů. V rámci hospodaření podle zásad FSC®  jsou například v porostech vyznačovány a ponechávány stromy na dožití, které využívají ptáci a hmyz.

Klánovický terénní 1/2 maraton

Již na šestý ročník Klánovického půlmaratonu se těší všichni sportovci nejen z okolí Prahy – východ. Minulý ročník se neběžel z důvodu pandemie koronaviru, registace byly automaticky převedeny na letošek. V minulosti jsme se podívali například na zajímavá místa na trase

Ahoj přátelé, situace se bohužel nezlepšila☹️… v tuto chvíli už nemáme další možnosti a ani prostředky na další posun…

Zveřejnil(a) Tři pro zdraví dne Neděle 1. listopadu 2020


Další trasy a vycházky najdete také na webu Praha volnočasová.

Foto/zdroj: M. Šach, AF; http://portalzp.praha.eu/http://www.praha-priroda.cz/