Plánujete sportovní výlet po Praze? Pak jsme právě pro vás připravili seznam neokoukaných tras, které jsou vhodné na běhání, ale i jen tak na procházku. Vydejte se s námi poznávat Prahu, dnes se podíváme do Ďáblického háje. 

Základní informace

  • Městská část: Praha 8  
  • Start/cíl: okraj lesa poblíž konečné tramvaje Kobyliská vozovna
  • Délka: 3,6 km
  • Náročnost: nenáročné, pouze s malými stoupáními, většinou vedeny po šotolinových cestách a lesních pěšinách
  • MHD: metro „C“ Ládví, tram do zastávky Vozovna Kobylisy, bus do zastávky Vozovna Kobylisy
  • Parkování: v ulicích sídliště Ďáblice

Parametry trasy

Vybíháme po asfaltce až na první křižovatku na kraji lesa, kde odbočujeme doleva na malou pěšinku, po které obíháme severní výběžek lesa. V novách máme 1 km a krátkým stoupáním přibíháme na širokou cestu, po které se dáme vlevo až na první křižovatku na malé louce. Zde zahýbáme vpravo a vzápětí vlevo, podbíháme elektrické vedení a za ním zatáčíme vlevo, kolem malého rybníčku. Za rybníčkem se dáme doleva po široké cestě, která nás po chvíli mírným klesáním dovede až na kraj zástavby. Podbíháme elektrické vedení a zatáčíme vpravo na pěšinu vedoucí po okraji lesa, po které běžíme následujících 1 500 m až do cíle.

Informace o trase

Ďáblický háj je malý lesík v severní části Prahy, který se rozprostírá na úpatí vrchu Ládví. Zhruba uprostřed lesa se nachází několik bývalých lomů, zajímavých z geologického hlediska. Ládví je také významnou archeologickou lokalitou z období paleolitu. Na východním okraji končí les skalnatým výběžkem, ze kterého je možné vidět horu Říp.

Historie a současnost

Statek Ďáblice a les na vrchu Ládví, který ke statku náležel, byl už od 1. poloviny 13. století majetkem Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Byl darem od královny Konstancie, vdovy po Přemyslu Otakarovi I. Darovací listina byla potvrzena roku 1320 Karlem IV., který měl řád křižovníků pod svou ochranou a zakázal jeho statky odprodávat. Z lesa na vrchu Ládví se již v 16. století každoročně odprodávalo dříví na provazce za značné částky. Nacházíme o tom záznamy ve dvou dochovaných dřevních účtech z 16. století i zmínky v urbáři ďáblického statku z roku 1610. 

Dle přehledu výnosů křižovnických statků byli ďábličtí poddaní povinni ročně nasekat a svésti do dvora 33 a půl provazce dřeva. Na počátku 19. století zaujímá les Ládví 202 jiter a je tvořen především dubem, habrem, břízou a borovicí. Počátkem 80. let 18. století je na ďáblickém statku již doložena umělá obnova lesů. Byl vysazován habr a borovice, také byly kopány příkopy, aby se nálet uchránil před dobytkem. V průběhu dalších let se les velmi mění a na počátku 20. století byl již nejčastější dřevinou smrk a dub. Ďáblický háj byl ještě v pol. 19. století větší (o cca 1/6 směrem k Ďáblické skládce). Z 60. let 20. století pak pochází les v okolí hvězdárny, z 80. let pak výsadby na zavezené pískovně u Kobyliské vozovny.

V 17. století se mezi Kobylisy a Čimicemi nacházel dubový les zvaný Temeliště náležející k bývalému velkostatku Libeň. Poté náležel Čimický háj zemskému statku v Bohnicích. Z celkové výměry lesního majetku tohoto zemského statku tvořil původní lesík Temeliště pouze 25 ha, ostatní plochy byly uměle zalesněné v 19. a 20. století Les byl tvořen zejména dubem, smrkem a borovicí. 

V roce 2012 došlo u části Ďáblického háje (cca jižní polovina) k obnovení vlastnictví Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

Území Čimického a Ďáblického háje na mapě stabilního katastru z roku 1848 (pdf)

Fotogalerie

 

Rekreace

Čimickým i Ďáblickým hájem prochází dvě turistické stezky a oba lesy se dají také pohodlně projet na kole. Jsou zde instalována 4 dětská hřiště a v bývalém lomu v Ďáblickém háji jsou umístěny fitness prvky. Zde se také nachází hojně využívané piknikové místo s ohništěm. Z vyhlídky u Ďáblické hvězdárny je jeden z nejhezčích výhledů v Praze a za dobré viditelnosti je možné dohlédnout až na Krkonoše. Při severním okraji Čimického háje se nachází malá lesní školka, kde se pěstují dřeviny přímo určené k výsadbám v Praze. Zajímavostí je také přírodní památka Ládví, která je unikátní geologickou lokalitou. Ďáblický háj ročně navštíví téměř 200 tisíc návštěvníků a každoročně jsou zde také pořádány běžecké závody. 

Upozorňujeme návštěvníky, že dle platného lesního zákona je vstup do lesa na vlastní nebezpečí.

Péče o les

V současné době se v obou lesích preferuje přírodě blízké hospodaření, tj. v dubových částech lesů je snaha o využití přirozeného zmlazení dubu, tzn. postupuje se zde clonnými sečemi s cílem podpořit perspektivní zmlazení. V případě smrkových porostů Ďáblického háje se postupuje maloplošnou obnovou s výsadbami listnatých i jehličnatých dřevin (dub, lípa, buk, modřín, douglaska, atd.). Lesy v majetku hl. m. Prahy, tedy i Čimický a Ďáblický háj, jsou obhospodařovány podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Praha je od května 2007 držitelem mezinárodního, ekologicky velmi přísného lesnického certifikátu Forest Stewardship Council® (FSC®), který hospodaření v lesích směřuje k dosažení přírodě blízkých lesních porostů. Všechny používané technologie jsou šetrné k lesním ekosystémům a životnímu prostředí.


Další trasy a vycházky najdete také na webu Praha volnočasová.

Foto/zdroj: pesistezky.cz, http://www.praha-priroda.cz/